't Goy, Gemeente Houten

Fundatie Ten Goye

Een paar kilometer ten zuiden van Houten liggen de fundamenten van het middeleeuwse Kasteel Ten Goye.

Kom naar de plek waar de geschiedenis van onze regio werd bepaald. Loop over de paden en bedenk wat er hier de afgelopen 1000 jaar gebeurd is. Beleef de geschiedenis van

Kasteel Ten Goye

Boven de grond zoeken inheemse grassen en bloemen een eigen plekje, onder de grond liggen al eeuwen de fundamenten van het middeleeuwse kasteel van de Heren Utengoye.
Peter Koch 2021

Fundatie Ten Goye is gelegen in de gemeente Houten. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van onze regio is dit een verplicht bezoek. Ga met ons terug in de tijd en ontdek de historie op het voormalig kasteelterrein! 

De eerste versie van het kasteel was waarschijnlijk een houten toren op een opgeworpen terp (motte) in het landschap. Dit zgn. “mottekasteel” werd gebouwd in de 10e eeuw en in de eeuwen daarna uitgebreid en versterkt in baksteen.  Kasteel Ten Goye was het bestuurlijk centrum van het gouw en latere graafschap Opgooi (Upgoa). In de 13e en 14e  eeuw werd het kasteel verder uitgebreid en werd het een indrukwekkende burcht. Het kasteel was meermalen betrokken bij belegeringen en andere oorlogshandelingen. In 1550 werd het kasteel verwoest door een brand. De fundamenten zijn niet meer zichtbaar maar de contouren in het landschap herinneren nog steeds aan de indrukwekkende geschiedenis van kasteel Ten Goye en zijn invloedrijke bewoners.

Het gehele terrein is een beschermd rijksmonument; sinds 2021 is het opengesteld voor bezoekers. Tussen 1 mei en 31 augustus kunt u vrij wandelen over de gemaaide paden en informatie vinden over ruim 1000 jaar geschiedenis. Ook buiten deze periode kunt u het terrein op afspraak bezoeken en rondgeleid worden door een enthousiaste gids.

Er worden vanaf 2024 regelmatig evenementen georganiseerd door Fundatie Ten Goye, onder meer voor basisscholen uit de regio. Houd daarvoor de agenda op deze website en de lokale media in de gaten.

Bekijk de 180° video van het kasteelterrein

Activiteiten

Op het kasteelterrein worden vanaf 2024 regelmatig activiteiten georganiseerd. Op deze pagina houden wij je op de hoogte van wat wij van plan zijn.

Wandelroute

Er wordt een wandelroute in en rond 't Goy uitgezet: Bloeipad 't Goy. Daarbij is aandacht voor bijzondere historische locaties langs de route en ook ons kasteelterrein is daarin opgenomen. Realisatie najaar 2024.

Schoolbezoeken

Jonge kinderen gaan samen met hun klasgenootjes terug in de tijd en ervaren wat er in de middeleeuwen op deze plek is gebeurd. (op afspraak)

Rondleidingen

Hoor meer over wat er nog wel en niet meer te zien is in een persoonlijke rondleiding. (op afspraak)

Bezoek de plaats waar geschiedenis is geschreven.

Welkom

Eeuwen lang zijn onder een boomgaard aan de Wickenburghseweg in ‘t Goy de fundamenten bewaard gebleven van het middeleeuwse kasteel van de Heren Ten Goye, een belangrijke familie met veel invloed. Van de elfde tot de veertiende eeuw bepaalden zij vanuit dit kasteel de machtsverhoudingen in de regio.

Het gehele terrein is particulier bezit en heeft een beschermde status als archeologisch rijksmonument.

Sinds 2021 is het terrein in ontwikkeling maar wel alvast opengesteld voor bezoekers (vrije toegang van 1 mei tot en met 31 augustus, iedere dag tussen 8.00 en 20.00 uur). Buiten deze data en tijden is bezoek vaak ook mogelijk, dat kan op afspraak.

Er worden in 2024 op verschillende plaatsen markeringen en informatiebordjes geplaatst om aan iedereen die dat wil de bijzondere geschiedenis van het kasteel en haar bewoners te laten zien en de verhalen te vertellen.

Word vrijwilliger

Beheer en ontwikkeling van deze historische locatie is in handen van Stichting Erfgoed Ten Goye. Wij hebben geen enkel winstoogmerk en iedereen die helpt doet dit op vrijwillige basis en zonder betaling.

Wil je helpen om deze bijzondere plek te behouden voor toekomstige generaties? Geef je op als vrijwilliger en laat weten waar jij ons mee kunt helpen. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Steun het werk van de stichting en sponsor vandaag nog!

Stichting Erfgoed Ten Goye zet zich in voor het toegankelijk houden van het kasteelterrein voor iedereen die belangstelling heeft voor de bijzondere geschiedenis van het kasteel en haar bewoners. Naast informatievoorziening worden evenementen en educatieve projecten voor scholieren georganiseerd. Ook wordt door de inrichting van het gebied aandacht besteed aan het gebruik als fruitboomgaard van de 16e tot de 21e eeuw en wordt een bijdrage geleverd aan meer biodiversiteit.

Jouw donatie maakt dit mogelijk!

Draag bij aan:

  • Het onderhoud van het kasteelterrein
  • De organisatie van evenementen en schoolprojecten
  • Het onderzoek naar de geschiedenis van het kasteel